Pobieramy oprogramowanie ToolBox, z linku dostępnego poniżej, w narzędziu pobiereamy aplikację SmartPSS Lite.

Po instalacji i uruchomieniu oprogramowania SmartPSS Lite przechodzimy do Menadżera urządzeń.

Aplikacja SmartPSS Lite nie rozpozna kontrolerów poprzez Auto wyszukiwanie, więc należy dodać urządzenie ręcznie, w tym celu kakamy “Dodaj“.

Przed dodaniem do aplikacji Smart PSS Lite należy nadać odpowiednią adresację urządzenia, aby aplikacja mogła nawiązać połączenie z kontrolerem. Zmiana adresu IP na urządzeniu jest opisana w poniższych artykułach.

Uzupełniamy pole “Nazwa Urządzenia” wprowadzając dowolną nazwę, która będzie się wyświetlać w aplikacji na liście urządzeń. Wybieramy metodę dodawania “IP/Domena” w polu “IP/Domena” wprowadzamy adres IP kontrolera w tym przypadku 192.168.1.2. Wprowadzamy nazwę użytkownika oraz hasło, domyślne dane logowania to login: admin oraz hasło: 123456

Po dodaniu urządzenia do aplikacji otrzymamy status “Online