Po odpaleniu programu “Comfig tool” znajdujemy interesujące nas urządzenie, odznaczany je i klikamy “Initialize”

W tym momencie pojawia się osobne okno, w którym przeprowadzone zostaną pozostałe działania. W oknie pojawi się lista wcześniej odznaczonych urządzeń, po upewnieniu się, że wszystko, co chcieliśmy, zostało odznaczone, klikamy “Initialize”

Wprowadzamy w tym momencie nowe hasło i opcjonalnie E-mail. Po wszystkim klikamy “Next”

Po wszystkim program pyta, czy ma przeprowadzać dodatkowe operacje, po odznaczeniu interesujących nas opcji klikamy “OK”

Na koniec program pokaże wszystkie zedytowane urządzenia

By zmienić IP, należy kliknąć “Search Setting”

W polu na hasło wpisujemy nowe hasło, po czym zatwierdzimy, klikając “OK”

Po wykonaniu tej czynności należy znowu wyszukać interesujące nas urządzenie i po odznaczeniu klikamy w “Batch Modify IP”

W tym oknie wpisujemy IP, w jakim urządzenie ma pracować. Po wszystkim klikamy “OK”

Po udanej operacji po IP pojawi się zielony ptaszek W wypadku wyskoczenia wykrzyknika, należy powrócić do “Search Setting” i spróbować wpisać hasło poprawnie