Przechodzimy do “Subskrypcja alarmów wielkonakładowych”

Przełączamy przełącznik przy wpisie “Urządzenie ” przechodzimy do “Detekcja ruchu”

Wybieramy kamery z których ma przychodzić powiadomienia alarmowe klikamy “>”

Wybieramy kamery z których ma przychodzić powiadomienia alarmowe klikamy “<“