Rodzaje zasilaczy UPS

Zasilacze off-line W normalnej sytuacji odbiory są zasilane z sieci zasilającej. Jednocześnie z sieci zasilającej zasilana jest ładowarka baterii, która utrzymuje pełen poziom ich naładowania.W razie zaniku zasilania półprzewodnikowy lub elektromechaniczny komutator przełącza odbiór na pracę z falownika, którego zasilanie zapewniają baterie. Ten tryb pracy trwa aż do wyczerpania zgromadzonej energii. Zaletą tego rozwiązania jest […]

Read More