Eura – Brak obrazu na ekranie monitora?

Sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną, Poszczególne przewody łączące monitor z kasetą zewnętrzną muszą być połączone zgodnie ze schematem połączeniowym zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia. 00

Read More

Eura – Obraz na ekranie monitora jest bardzo jasny?

Sprawdź, czy na oko modułu kamery nie padają bezpośrednio promienie światła (np. słońce, reflektory, oświetlenie uliczne), w tym przypadku konieczna będzie zmiana położenia kasety zewnętrznej lub zastosowanie odpowiednio większego daszka, Sprawdź, czy regulacja jasności wyświetlanego na ekranie monitora obrazu nie jest ustawiona na maksymalną wartość — dokonaj niezbędnej regulacji. 00

Read More

Eura – Obraz na monitorze jest “zamglony” lub niewyraźny?

Sprawdź, czy folia zabezpieczająca została usunięta z osłony modułu kamery, Sprawdź, czy regulacja jasności i koloru wyświetlanego na ekranie monitora obrazu są odpowiednio ustawione — dokonaj niezbędnej regulacji, Należy sprawdzić, czy zewnętrzna osłona modułu kamery nie jest zabrudzona; w razie konieczności należy ją wyczyścić, postępując zgodnie z zaleceniami punktu, dotyczącego konserwacji i czyszczenia zestawu, W […]

Read More

Eura – Brak możliwości zwalniana rygla elektromagnetycznego?

Zestaw przystosowany jest fabrycznie do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu maksymalnie do 500 mA, Upewnij się, czy przewody pomiędzy monitorem / kasetą zewnętrzną (zależy od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone, Upewnij się, że przy naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się […]

Read More

Eura – Cicha praca lub brak fonii?

Sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy monitorem a kasetą zewnętrzną, Sprawdź, czy regulacja głośności rozmowy nie jest ustawiona na minimalną wartość — dokonaj niezbędnej regulacji, Upewnij się, czy został zachowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla. 00

Read More

Eura – Akustyczne sprzężenie dźwięku (pisk) słyszalne w głośniku urządzenia?

Gdy podłączasz zestaw na krótko celem sprawdzenia poprawności pracy zestawu, odsuń od siebie monitor i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m, Sprawdź, czy folia zabezpieczająca front monitora lub kasety zewnętrznej przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu została usunięta — może zasłaniać szczelinę mikrofonu lub głośnika, W przypadku instalacji metalowej kasety zewnętrznej, na metalowym słupku, mogą powstawać […]

Read More