Gise IVMS320 – Pobieranie nagrań

Po uruchomieniu programu ivms320 przechodzimy do zakładki odtwarzanie zdalne ↓ Wybieramy nasz rejestrator/ kamerę i przesuwamy ją na odpowiedni kafelek w celu sprawdzenia, czy nagrania znajdują się na dysku. Aby pobrać nagranie, wybieramy typ nagrania, w tym celu rozwijamy listę i mamy możliwość, wybrania “zwykły zapis” lub “zapis alarmowy”– czyli np. z detekcji ruchu Następnie przechodzimy do wybrania […]

Read More

Gise IVMS320 – Dodawanie urządzenia do programu przez chmurę (P2P)

Po uruchomieniu aplikacji wybieramy “Zarządzanie urządzeniem” z menu po lewej stronie. Następnie klikamy “Dodaj“ ↓ W tabeli “Dodaj urządzenie P2P” uzupełniamy następujące dane: Nr.seryjny – numer znajdujący się na naklejce pod spodem urządzenia Użytkownik – nazwa użytkownika, której używamy logując się do urządzenia Hasło – hasło użytkownika, którego używamy logując się do urządzenia Numer kanału […]

Read More

Gise – Wartości domyślne

LOGIN: admin HASŁO: 12345 DHCP: Wyłączone ADRES IP: 192.168.1.88 ADRES HTTP: http://192.168.1.88 STRUMIEŃ RTSP: rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/10 PORT TCP: 5000 PORT HTTP: 80 PORT RTSP: 554 PORT MOBILNY: 6000 ROZDZIELCZOŚĆ: 1280×1024 +10

Read More

Gise BitVision – Udostępnianie urządzenia

Uruchamiamy aplikacje na pierwszym telefonie, następnie klikamy na ikonę avatara w lewym górnym rogu. ↓ Po zalogowaniu się na pierwsze konto klikamy “Zarządzanie urządzeniem”. ↓ Rozwijamy listę “My devices”. ↓ Wybieramy z listy urządzenie do udostępnienia, następnie klikamy trzy kropki. ↓ Z listy dostępnych opcji wybieramy “Udostępnianie urządzenia”. ↓ Na ekranie pierwszego telefonu pojawi się […]

Read More

Gise BitVision – Konfiguracja aplikacji mobilnej (P2P)

W Sklepie Play (Android) lub App Store (iPhone) wpisz w wyszukiwarce “bitvision” lub zeskanuj następujące kody QR: Android iOS Kliknij “Avatar” w lewym górnym rogu następnie【Zarządzanie urządzeniem 】 ↓ Kliknij 【+】【Dodaj urządzenie】【Dodaj SN】Zeskanuj kod QR z urządzenia, dostępny on jest na etykiecie. ↓ Wpisz nazwę użytkownika i hasło do urządzenia oraz kod Captcha (dostępny na […]

Read More

Gise IVMS320 – Zmiana języka aplikacji

By zmienić język programu, klikamy z lewej strony “Settings” ↓ W polu “Language Option” z rozwijanej listy wybieramy interesujący nas język ↓ Po wybraniu języka klikamy na dole “Save”. I uruchamiamy program ponownie 00

Read More

Gise IVMS320 – Dodawanie urządzenia do programu w sieci lokalnej (LAN)

Po uruchomieniu aplikacji wybieramy “Zarządzanie urządzeniem” z menu po lewej stronie.” ↓ Następnie klikamy “Dodaj” ↓ W tabeli “Dodaj urządzenia sprzętowe” uzupełniamy następujące dane: IP – adres IP urządzenia, które chcemy dodać do aplikacji Port – port, na którym będzie się komunikować urządzenie (standardowo 80) Użytkownik – nazwa użytkownika, której używamy logując się do urządzenia […]

Read More

Gise FreeIP – Konfiguracja aplikacji mobilnej (P2P)

Uruchamiamy aplikacje na urządzeniu. Następnie w aplikacji mobilnej wciskamy “Menu”. ↓ Po czym klikamy na “Ikonę kamery”. ↓ Później klikając na “Proszę najpierw się zalogować”. ↓ Klikamy na “Rejestracja”. ↓ Uzupełniamy odpowiednio pola przy adresie e-mail, podajemy nasz adres pocztowy następnie, wpisujemy hasło, potwierdzamy wpisane hasło i przepisujemy, kod weryfikacyjny z białej ramki w tym […]

Read More

Gise Interfejs WWW – Detekcja ruchu

Po uruchomieniu interfejsu WWW należy przejść do menu Konfiguracja -> System -> Normalne wydarzenie Ukaże nam się okno z podglądem z kamery i czerwona siatka naniesiona na obraz, która oznacza obszar, w którym uruchomiona jest detekcja ruchu. ↓ Następne opcje to opcje konfiguracyjne odnoszące się do kolejno dźwięku wydzielanego przez kamerkę w momencie wykrycia ruchu […]

Read More

Gise Interfejs WWW – Zapisywanie nagrań na GoogleDrive

Prosimy przejść do “configuration → storage → storage drive → cloud storage” ↓ Po odznaczeniu wszystkich kwadratów należy wejść w wygenerowany link w “Cloud Web”. ↓ W pole “wpisz kod” proszę wpisać kod znajdujący się w polu “Authorization Code” ↓ Po wpisaniu kodu proszę kliknąć “Dalej” ↓ Zostaniemy poinformowani o poprawnym połączeniu urządzenia ↓ Po […]

Read More

Gise Interfejs WWW – Powiadomienia E-mail

Przejdź do Opcje > System > Ust. Sieciowe > E-mail i włącz opcję Włącz powiadomienia przez E-mail Uzupełnij pola, które się pojawiły, wymaganymi danymi, które należy uzyskać od dostawcy skrzynki pocztowej (najczęściej, są one widoczne w ustawieniach skrzynki) Przykłady konfiguracji SMTP Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych gmail.com Konfiguracja SMTP dla kont pocztowych interia.pl Konfiguracja SMTP […]

Read More

Gise Interfejs WWW – Zmienny adres IP (DDNS)

Jeśli w miejscu podłączenia rejestratora posiadamy łącze internetowe ze zmiennym adresem IP, nie będziemy w stanie połączyć się z naszym rejestratorem poprzez sieć internet. Rozwiązaniem takiego problemu jest skorzystanie z usługi sieciowej, automatycznego śledzenia adresu IP naszego urządzenia DDNS. Do tego celu możemy użyć serwisu www.noip.com, który oferuje założenie darmowego konta. Zasada działania usługi jest […]

Read More

Gise Interfejs WWW – Zmiana rozdzielczości

Jeśli po podpięciu rejestratora do monitora/telewizora nie widzimy żadnego obrazu powodem, może być zbyt wysoka rozdzielczość, która nie jest obsługiwana przez nasz monitor/telewizor. W celu rozwiązania problemu musimy połączyć się z rejestratorem poprzez sieć LAN i zmienić rozdzielczość rejestratora na niższą. W tym celu łączymy się z rejestratorem, wpisując jego adres w naszej przeglądarce internetowej. […]

Read More

Gise Interfejs WWW – Archiwizacja nagrań

W celu zapisu nagrań z naszego rejestratora wchodzimy w jego menu i opcję „Playback”. ↓ W menu „Playback” wybieramy kanał (1), z którego chcemy zapisać nagranie. Wskazujemy datę (2), z której chcemy wyszukać materiał, a następnie klikamy przycisk wyszukiwania(3) a na koniec przycisk zapisu(4). ↓ Po wciśnięciu przycisku zapisu uzyskamy dostęp listy dostępnych do zapisania […]

Read More

Gise Interfejs WWW – Odtwarzanie nagrań

W celu odtworzenia nagrań z naszego rejestratora wchodzimy w jego menu, a następnie pozycję „Playback”. ↓ W menu „Playback” materiał, a następnie wybieramy kanał(1), z którego chcemy odtworzyć nagranie. Wskazujemy datę (2), z której chcemy wyszukać materiał, a następnie klikamy przycisk play. 00

Read More

Gise Menu rejestratora V1 V2 V3 – Archiwizacja nagrań na pamięć zewnętrzną

W celu archiwizacji nagranego materiału logujemy się do rejestratora, wpisując login oraz hasło zatwierdzając wprowadzone dane przyciskiem „Logowanie”. ↓ Po pomyślnym zalogowaniu rejestrator przejdzie do widoku bieżącego podglądu z podpiętych kamer. W celu odtworzenia nagranego materiału klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu ekranu i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję „Odtwarzanie”. ↓ Rejestrator przejdzie do […]

Read More

Gise Menu rejestratora V1 V2 V3 – Odtwarzanie nagrań

W celu odtworzenia nagranego materiału logujemy się do rejestratora, wpisując login oraz hasło zatwierdzając wprowadzone dane przyciskiem „Logowanie”. ↓ Po pomyślnym zalogowaniu rejestrator przejdzie do widoku bieżącego podglądu z podpiętych kamer. W celu odtworzenia nagranego materiału klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu ekranu i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję „Odtwarzanie”. ↓ Rejestrator przejdzie do […]

Read More

Gise VMS Lite – Zmiana języka na polski

Aby zmienić język na polski, należy przejść do zakładki “home” i kliknąć “Settings”. ↓ Następnie w ustawieniach przy wpisie “Language Option” klikając na “U.S English(United States) z dostępnej listy wybieramy “polski(Polska)”. ↓ Po wybraniu języka klikamy “Save”. ↓ Po ponownym uruchomieniu programu program wyświetli się w języku polskim. 00

Read More

Gise VMS Lite – Odtwarzanie nagrań

Aby uzyskać podgląd nagranych nagrań na rejestratorze, uruchamiamy aplikacje VMS-lite z głównego menu wybieramy “Odtwarzanie lokalne”. ↓ Po wybraniu oprogramowanie otworzy nam “Widok” klikamy na “date”. ↓ Z kalendarza wybieramy interesujący nas okres, z którego ma być odtworzone nagranie oraz klikamy “play”. W celu skopiowania nagrań na dysk klikamy czwartą ikonę w prawym górnym rogu, […]

Read More

Gise VMS Lite – Dodawanie rejestratora do programu przez chmurę (P2P)

W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS-lite. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo “User:” “admin” “Password:” “admin123”. Ustalone hasło potwierdzamy “Reapeat password” i klikamy przycisk “Add”. ↓ Ukaże nam się główne okno programu VMS klikamy “Device”. ↓ Następnie wyświetli się menadżer urządzeń, wciskamy przełącznik “Add”. ↓ W aktywnych […]

Read More

Gise VMS Lite – Dodawanie rejestratora do programu w sieci lokalnej (LAN)

W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS-lite. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo “User:” “admin” “Password:” “admin123”. Ustalone hasło potwierdzamy “Reapeat password” i klikamy przycisk “Add”. ↓ Ukaże nam się główne okno programu VMS klikamy “Device”. ↓ Zaznaczamy ramkę, po czym naciskamy na przycisk “Add to”. ↓ W […]

Read More

Gise VMS – Dodawanie rejestratora do programu przez chmurę (P2P)

Rejestrator umożliwia połączenie przy użyciu chmury. Dzięki funkcji chmury nie musimy posiadać stałego adresu IP. Połączenie z naszym rejestratorem realizowane jest poprzez specjalny serwer. Aby zrealizować taki rodzaj połączenia, musimy w odpowiedni sposób dodać nasz rejestrator do listy urządzeń w programie VMS. W głównym oknie programu klikamy “Dodawanie sprzętu” ↓ W nowym oknie klikamy “Ręcznie […]

Read More

Gise VMS – Dodawanie rejestratora do programu w sieci lokalnej (LAN)

W celu uzyskania dostępu do rejestratora użyjemy aplikacji VMS. Podczas pierwszego uruchomienia programu ustalamy naszą nazwę użytkownika oraz hasło przykładowo “Użytkownik:” “admin” “Hasło:” “admin123”. Ustalone hasło potwierdzamy “Potwierdź hasło:” i klikamy przycisk “Dodaj”. ↓ Po kliknięciu przycisku “Dodaj” ukaże nam się główne okno programu VMS. ↓ W celu dodania naszego rejestratora klikamy ikonę “Dodawanie sprzętu”. […]

Read More

Gise Search Tool – Wyszukiwanie rejestratora w sieci lokalnej (LAN)

W celu ustalenia adresu IP, pod jakim znajduje się rejestrator, użyjemy aplikacji “Search Tool”. Po pobraniu pliku klikamy na niego dwukrotnie w celu zainstalowania. Instalacja przebiega automatycznie bez żadnych okien dialogowych po zakończonym procesie, powinniśmy ujrzeć komunikat, o pomyślnym ukończeniu oraz nowy skrót na pulpicie o nazwie “Search Tool” Uruchamiamy program następnie w jego oknie, […]

Read More