Odczytanie wersji FW w urządzeniu, do którego nie pamiętamy hasła

Każde zgłoszenie trafiające na wsparcie techniczne powinno zawierać w sobie zarówno modele urządzeń, jak i wersję firmware. Odczytanie tej drugiej składowej bywa kłopotliwe, szczególnie jeśli nie znamy haseł dostępowych i nie jesteśmy w stanie wejść do menu i odczytać tych informacji. Aby uzyskać te dane, należy skorzystać z narzędzia ConfigTool (będącego składową pakietu Toolbox – […]

Read More