Eura – Co ma wpływ na zasięg pracy zestawu bezprzewodowego?

Ilość i rodzaj przeszkód, przez które musi przeniknąć sygnał radiowy (fala elektromagnetyczna) nadawany i odbierany przez unifon oraz kasetę zewnętrzną; zastosowane w budynkach materiały budowlane, w różnym stopniu odbijają oraz osłabiają (tłumią) sygnał radiowy: 0 – 10 % – drewno, gips, szkło niepowlekane (bez metalu) 5 – 35% – cegła, płyty pilśniowe 10 – 90% […]

Read More

Eura – Co jest powodem braku możliwości zwalniana rygla elektromagnetycznego?

Zestaw przystosowany jest fabrycznie do współpracy z ryglem elektromagnetycznym prądu stałego o nominalnym napięciu 12V (DC) i poborze prądu maksymalnie do 500 mA, Upewnij się, czy przewody pomiędzy unifonem / kasetą zewnętrzną (zależy od modelu zestawu) a ryglem elektromagnetycznym są prawidłowo podłączone, Upewnij się, że przy naciśnięciu przycisku zwalniania rygla elektromagnetycznego, na zaciskach pojawia się […]

Read More

Eura – Cicha praca lub brak fonii?

Sprawdź, czy została zachowana prawidłowa kolejność podłączenia poszczególnych przewodów pomiędzy unifonem a kasetą zewnętrzną, Upewnij się, czy został zachowany prawidłowy przekrój przewodów w stosunku do zastosowanej długości kabla. 00

Read More

Eura – Jakie są przyczyny akustycznego sprzężenie dźwięku (pisk) słyszalne w głośniku urządzenia?

Gdy podłączasz zestaw na krótko celem sprawdzenia poprawności pracy zestawu, odsuń od siebie unifon i kasetę zewnętrzną na odległość około 5m, W przypadku instalacji metalowego modułu zewnętrznego np. na metalowym słupku mogą powstawać akustyczne sprzężenia dźwięku (buczenie, piski wysokiej częstotliwości); w celu ich redukcji, należy zastosować gumową podkładkę na całej powierzchni tylnej części obudowy modułu […]

Read More