Klonowanie pilotów MITTO B2 i MITTO B4

Upewnij się, że funkcja programowania pilotów drogą radiową jest zablokowana. 2. Naciśnij jednocześnie 2 górne przyciski na pilocie, którym obecnie otwierasz bramę, po 1-2s, gdy zapali się dioda – puść. 3. Na tym samym pilocie wciśnij przycisk, którym obecnie otwierasz bramę po 1-2s – puść 4. Wciśnij jednocześnie 2 górne przyciski na pilocie, którego chcesz […]

Read More