Aby połączyć się z serwerem, należy zalogować się lokalnie do rejestratora i w menu: MDVR Menu = >Advance = >COMM = >CMS wpisać adres IP serwera: 113.96.131.200. Jeśli nie zadziała adres IP, należy spróbować użycie domeny: zxcmsv6.com

Logowanie do serwera:

Odnośnik serwera należy skopiować do przeglądarki.