Zainstaluj aplikacje Reolink z Google Play lub AppStore
oraz zarejestruj konto w aplikacji mobilnej.

Uruchom aplikację mobilną oraz kliknij przycisk (+) w prawym górnym rogu.

Zeskanuj kod QR, który mieści się na podstawie urządzenia.

Wybierz
“Wifi nie jest skonfigurowane”

Upewnij się, że kamera została, zasilana i została włączona oraz kliknij “Następny”

Jeśli słyszysz charakterystyczny dźwięk pikania, potwierdź opcję “Słyszałem dźwięk ding z kamery.” oraz kliknij “Następny”.

Wprowadź swoje SSID oraz hasło do sieci WiFi 2.4 GHz

Kliknij “Zeskanuj teraz”, aby przejść do procesu skanowania QR kodu z wyświetlacza telefonu.

Skieruj obiektyw kamery w kierunku telefonu w celu zeskanowania kodu QR, jeśli usłyszysz charakterystyczny dźwięk “pisku” jest to informacja o tym, że kamera poprawnie zeskanowała kod.

Po zeskanowaniu kodu QR kliknij “Następny”.

Kamera połączy się teraz z routerem w celu nawiązania komunikacji z serwerem i aplikacją.

Utwórz hasło dostępowe do urządzenia. Kamera została poprawnie dodana do aplikacji mobilnej.